LiveGreen Academy

Vi gör Sveriges festival- och evenemangsbransch mer ekologiskt och socialt hållbar – på ett engagerande, inspirerande och strategiskt sätt – genom LiveGreen Academy.

Musikfestivaler, stadsfester och andra stora evenemang bidrar till många positiva effekter för samhället runtomkring, exempelvis marknadsföring, turism och ekonomisk tillväxt. Men vad händer om dessa stora evenemang även börjar betraktas och nyttjas som plattformar för hållbarhet och förändring? Hur kan festivaler fostra beteendeförändring och nya initiativ för en bättre värld? Och hur kan stora evenemang ta ansvar för miljömässig och social hållbarhet?

Forskningen är överens på två punkter: 1) Hållbarhet är inte en trend; hållbarhet är här för att stanna! 2) Musikfestivaler är en outnyttjad resurs när det gäller att adressera samhällsutmaningar och bygga engagemang för en hållbar framtid. De senaste åtta åren har LiveGreen experimenterat med hållbarhet och förändringsarbete. Vi har utvecklat metoder för miljötänk, social innovation, integration och jämställdhet med såväl våra egna musikfestivaler som innovationskarnivaler, politiska konferenser och hårdrockfestivaler som arena.

💡Föreläsningar, utbildningar och workshops

Vill ni lära er om hållbara events, hur festivaler och scenkonst kan påverka samhället eller kanske hur ni kan nå och samverka med en ung, värderingsdriven generation? LiveGreens skräddarsydda föreläsningar, workshops och utbildningar kan pågå i alltifrån 20 minuter till flera dagar.

Läs mer

🔎 Hållbarhetsdetektiver

LiveGreens hållbarhetsdetektiver är ett nätverk av festivalpassionerade förändringsagenter som intar olika evenemang för att djupdyka i utmaningar, idéer och lösningar och på samma gång engagera publiken i hållbarhetsarbetet.

Läs mer

↗️ LiveGreen Sustainability Process

Målet med processen är att bygga en långsiktig hållbarhetsstrategi för evenemanget och organisationen. Teamet leds genom en interaktiv process av utbildningar, workshops och organisationsutveckling som bygger på vetenskapliga metoder.

🎶 LiveGreens handbok om hållbara festivaler

Stageplots, Setlists & Saving the World är boken om hur hållbarhet förbättrar evenemangsindustrin och hur festivaler kan förändra samhället. Den innehåller både checklistor, tips, mini-guider och inspirerande exempel från omvärlden.

Läs mer