ACADEMY

Föreläsningar, böcker och utbildningar

VÅRA FORMAT

Föreläsningar & workshops

Hållbarhets-
detektiver

Strategisk hållbarhets-process

Handbok för hållbara event

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Föreläsning: Hållbara festivaler & events

Workshop: Hållbara festivaler & events

Föreläsning: Från frustration till innovation

HÅLLBARHETSDETEKTIVER

STRATEGISK HÅLLBARHETSPROCESS

1. TOMORROW

2. TODAY

3. ACTIONS

3. STRATEGY

Case: Sweden Rock

LiveGreens Hållbarhetsguide

ARBETSPROCESS

Kontakta oss och diskutera dina behov

Vi återkopplar med olika förslag och koncept

Du väljer om och hur du vill gå vidare med oss

KONTAKTA OSS

1 + 12 =

KONTAKTUPPGIFTER

hello@livegreen.se

+46 73 4427810

Campus Gräsvik 5

Karlskrona

2021. ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN BY SVETLANA ZAKHAROVA