LiveGreens digitala Hållbarhetslabb

Våren 2020 blev inte riktigt som någon hade tänkt sig. Vi är många som har ställt om på olika sätt. På LiveGreen ställde vi oss frågan: Hur kan vi använda den teknik och tid som nu frigörs för att fortsätta utveckla våra organisationer och vårt hållbarhetsarbete?

Genom LiveGreens digitala Hållbarhetslabb, som är en del av Virtual Spring, ger vi två vägar till inspirerande och corona-anpassat hållbarhetsarbete:

Onlineföreläsningar, creative sessions, och utbildningspaket
Praktisk kunskap om hållbarhet • Kommunikation & omvärldspåverkan 
• Hur social hållbarhet, aktivt jämställdhetsarbete och kunskap om mångfald kan leda till nya affärsmöjligheter och målgrupper.

Digitala hållbarhetscoachen via video- eller telefonsamtal.  Vi ger råd och stöd till din organisation för att identifiera och lösa era hållbarhetsutmaningar.