Onlineföreläsningar, creative sessions & utbildningar

🦠🔮 Hur är vi hållbara under COVID-19?

På kort tid förändrades mycket. Aktörer i event- och upplevelsebranschen har blivit extra drabbade av COVID-19 och effekterna av denna samhällskris.
Men sanningen är att flera av de utmaningar och förändringar vi nu står inför – såsom begränsat resande, säkerhet, digital tillgänglighet och överlevnad – har tidigare diskuterats ur ett annat perspektiv: hållbarhet.

Under denna interaktiva föreläsning hittar vi svar på följande frågor: Vad finns det för möjligheter för oss att hålla ut i en snabb omställning? Vad kan vi lära oss från pandemin och hur kan vi använda våra lärdomar i ett fortsatt hållbarhetsarbete? Och – hur kan vi omvandla vår frustration till innovation och, genom vår naturliga kreativitet och problemlösarförmåga, skapa ännu mer hållbara upplevelser under och efter pandemin?

👩 Arrangörer • Aktörer inom festival-, mötes- och upplevelsebranschen • Entreprenörer som påverkas av COVID-19
🕒 1 h – 3 h

📖 Trendspaning i event- och upplevelsebranschen • Praktiska lösningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet under pandemi • Verktyg för innovation i hållbarhetsarbetet

🎶🎡 Hållbara evenemang

Musikfestivaler, stadsfester och andra stora evenemang bidrar till många positiva effekter för samhället runtomkring, exempelvis marknadsföring, turism och ekonomisk tillväxt. Men vad händer om dessa stora evenemang även börjar betraktas och nyttjas som plattformar för hållbarhet och förändring? Hur kan festivaler fostra beteendeförändring och nya initiativ för en bättre värld? Och hur kan stora evenemang ta ansvar för miljömässig och social hållbarhet?

Vi bjuder på en interaktiv utbildning med föreläsningar, diskussioner och workshops där inspirerande berättelser och egenutvecklade metoder för ekologisk och social hållbarhet blandas med forskning och trender. Vi går också igenom hur en festival kan bidra till FN:s globala mål och hur ett aktivt hållbarhetsarbete kan leda till nya intäktskällor och målgrupper

👩 Arrangörer • Studenter inom event management • Aktörer inom festival- och upplevelsebranschen
🕒 Inspirationsföreläsning 1 h • Halvdag 2-3 h • Heldag 4-6 h

📖 Grundkurs i hållbar utveckling • Praktisk kunskap om hållbar eventproduktion • Kommunikation & omvärldspåverkan • Hållbar business

🌍💰 Hållbarhetslabb – bygg en hållbar organisation

LiveGreens Hållbarhetslabb finns i fyra olika nivåer – från grundkurs till långsiktig strategi.

Nivå 1️⃣: Grundkurs
I nivå 1 får du grundläggande kunskaper om ekologisk och social hållbarhet, och aktuella trender i ämnet. Vi förklarar vad hållbarhet egentligen är, med hjälp av praktiska exempel och inspiration. Konkreta tips för hållbar affärsutveckling och teamengagemang varvas med interaktiva sessioner där deltagarna får utforska olika scenarion i gruppdiskussioner.

👩 Företag och organisationer som identifierar sig som nybörjare inom hållbarhet
🕒 1,5 h – 2 h

📖 Grundkurs i hållbar utveckling • Praktisk kunskap om hållbarhet • Identifierar värderingar och utvecklingsområden

Nivå 2️⃣: Applikation / Next level
Vi presenterar LiveGreens metoder och verktyg på ett sätt som ger deltagarna fördjupad kunskap om hållbarhet i teori och praktik. Vi ger konkreta hållbarhetstips med utgångspunkt från de globala målen, samtidigt som vi utforskar engagemang, beteendeförändring och empowerment. Deltagarna arbetar med verkliga case för att tillämpa sin nya kunskap. Ni får också möjlighet att fokusera på den egna organisationen och er vision kring hållbarhet, göra en nulägesanalys och arbeta fram idéer och lösningar för befintliga projekt.

👩 Företag och organisationer som som har grundkunskap i hållbarhet, och söker nya vägar att applicera hållbarhet på
🕒 2 h – 3 h

📖 Utbildning i globala målen och annan hållbarhet • Förståelse för hur en tillämpar kunskapen på case eller organisationens egna projekt och verksamheter

Nivå 3️⃣: Spara och tjäna cash på hållbarhet
Vi ger inspiration och visar på nya vägar att spara och tjäna pengar på hållbarhet. Hur går ekologi och ekonomi ihop? Kan social hållbarhet, aktivt jämställdhetsarbete och kunskap om mångfald leda till nya affärsmöjligheter och målgrupper? Detta är några av frågorna vi utforskar i en session där ekonomisk hållbarhet och CSR står i centrum.

👩 Företag och organisationer som som har grundkunskap i hållbarhet, och önskar utforska hållbara affärsmöjligheter
🕒 2 h – 3 h

📖 Förståelse för hur en förenar ekonomi och affärer med hållbar utveckling • Grundkurs i ekonomisk hållbarhet och social impact.

Nivå 4️⃣: Hållbar strategi och impact
Välkommen till en djuplodande hållbarhetsutbildning. Hur skapar vi varaktig impact – och hur mäter vi denna? Vi utforskar förändring ur ett större perspektiv – den enskilda människan, organisationen, branschen och samhället. LiveGreen demonstrerar en konkret vedertagen arbetsmetod för att projektleda hållbarhetsarbete som deltagarna får prova på i mindre grupper.

👩 Företag och organisationer som som har grundkunskap i hållbarhet, och vill växla upp ett befintligt hållbarhetsarbete med hjälp av strategisk planering.
🕒 3 h – 5 h

📖 Kunskap om samhällsförändring, social impact och mänsklig drivkraft för beteendeförändring • Verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete