LiveGreen Festivals & Academy

LiveGreen är pionjärer inom hållbar festivalproduktion och omvärldspåverkan sedan 2010

Genom ett nätverk av sociala innovatörer, eventarrangörer och förändringsinspiratörer löser vi samhällsutmaningar – med scenkonst, innovation och upplevelsedesign som verktyg. LiveGreen startade 2010 som en ungdomsdriven festival mot klimatångest, och har sedan dess påverkat tusentals ledare och arrangörer, hållbarhetsutvecklat flera stora festivaler och belönats av Sveriges konung.

Festivaler + hållbarhet = samhällsförändring!

Vi vill se ett samhälle där miljöhänsyn, social inkludering, jämställdhet och gemensamt krafttag för en hållbar framtid är en självklarhet. LiveGreens tioåriga verksamhet med hållbara festivaler visar samma resultat som forskningen: Festival- och upplevelsebranschen har en unik kraft i att förena och inspirera människor, skapa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar – och därigenom visa vägen mot en bättre framtid. 

Detta gör LiveGreen:

 

💡LiveGreen Academy

Vår kunskapsplattform om hur hållbarhet förbättrar musik- och eventbranschen, och hur festivaler kan förändra världen.

Läs mer om våra böcker, utbildningar och koncept här

🎶 LiveGreen Festivals

LiveGreens festivaler är ungdomsdrivna och bygger på social och miljömässig hållbarhet. Vi har festivalteam i Karlskrona och i Kristianstad.

Läs mer om LiveGreens festivaler här

❤️ Engagemangsinkubator

Ca 1500 personer har deltagit i vår engagemangsinkubator, som har resulterat i gräsrotsengagemang, nya unga ledare och entreprenörer, företagsinnovationer och förändring.

Läs om Recycling Fashion Show och Green Reality VR Game – två av resultaten från vår engagemangsinkubator.