Workshops & utbildningar

Hållbarhetsworkshop

Tid: 2 timmar

Innehåll: I denna workshop ges deltagarna grundläggande kunskap om hållbarhet i teori och praktik. Vi tittar på hur hållbarhetsarbete kan se ut i evenemangsbranschen och introducerar LiveGreens metoder och verktyg (från boken Stageplots, Setlists & Saving the the World). Korta föreläsningar blandas med interaktiva övningar för en levande inlärning. 

Outcome: Inspiration, kunskap om hållbarhet i teori och praktik, konkreta tips för evenemang, teamengagemang och nya idéer.

Hållbarhetsutbildning halv-/heldag

Tid: 3 timmar (halvdag) eller 6 timmar (heldag)

Innehåll: Under denna fördjupande utbildning får deltagarna kunskap om hållbarhet i teori och praktik samt en introduktion i LiveGreens metoder och verktyg. Deltagarna ges även möjlighet att arbeta med konkreta case för att tillämpa sin nya kunskap, i form av t ex evenemang, festivaler eller kampanjer. Som ett alternativ kan workshopen syfta till att fokusera på den egna organisationen och dess vision kring hållbarhet, göra en nulägesanalys eller workshopa fram idéer och lösningar för befintliga projekt. 

Outcome: Inspiration, kunskap om hållbarhet i teori och praktik, förståelse för hur man tillämpar sin kunskap på olika case eller organisationens egna projekt och nya idéer. Workshopen kan dokumenteras av LiveGreen. 

 

LiveGreen Process: Hållbar strategi

Tid: 4-12 månader

Innehåll: Målet med processen är att bygga en långsiktig hållbarhetsstrategi (3-20 år framåt) för hela organisationen. Under flertalet workshops får organisationen bl.a. arbeta med en metod kallad ABCD-processen, som guidar teamet vidare mot resultat, samt ta del av forskning och teori baserad på vetenskaplig grund. Varje workshoptillfälle dokumenteras av LiveGreen. För ett framgångsrikt resultat krävs att hela organisationens team deltar i processen liksom att strategiska partners, kunder och andra intressenter som kan bidra positivt till arbetet bjuds in.

Outcome: 

  1. En strategisk handlingsplan för hållbarhet som går i linje med organisationens identitet, behov och önskningar. Handlingsplanen hjälper olika delar av organisationen att styra mot de gemensamt uppsatta målen och visionen. 
  2. Processen skapar inspiration, integrerad hållbarhet, engagemang hos organisationens alla olika delar, gemensamt ansvar och en känsla av stolthet.

 

Se LiveGreens grundare och innovationschef tala om empowerment och kreativt entreprenörskap under TEDxKarlskrona.