Filminspelning av catwalkutbildning på Lok&Motion idagfilmsession