Upplevelsebranschen har en stor möjlighet att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Kultur- och idrottsevenemang är mötesplatser som förenar och inspirerar människor. 

Forskning visar att människor är ovanligt mottagliga för nya budskap, och mer benägna att förändra attityder, beteenden och normer när de besöker evenemang. 

Evenemang är tillfälliga ”städer”, som speglar samhället, vilket gör dem till ultimata lekplatser för radikal fantasi, innovation och transformation. 

Dessutom sätter artister och idrottare trender ,och lyfter upp viktiga frågor i rampljuset. De anses vara den nya tidens makthavare med anledning av deras enorma plattformar och status i samhället.

Evenemang är med andra ord transformativa!

Medan scope 1, 2 och 3 mäter klimatavtrycket (footprint) från evenemang, så mäter scope X inflytandet (handprint) på publik, partners, lokalsamhället och våra system.

Lär dig om transformativa evenemang i LiveGreens Masterclass

Modul 3 i vår digitala masterclassplattform innehåller sex avsnitt där du lär dig hur evenemang och kultur kan påskynda en rättvis klimatomställning och vara en positiv kraft i samhället. Utbildningsfilmerna bygger på intervjuer med pionjärer från hela världen, exempelvis Live Nation, Burning Man, Sweden Rock, Greenpeace, Make Equal, Stockholm Resilience Centre, Fridays For Future och Creative Point.

EVENEMANG + FÖRÄNDRING
= HUR GÅR DET TILL?

LiveGreen har under 12 års tid jobbat med hållbarhetsutveckling i branschen, med fokus på dess positiva inflytande – lokalt och globalt. Vi har utforskat, genomfört och dokumenterat flera olika former av scope X-projekt tillsammans med forskare, aktivister och innovatörer.

Nedan har vi samlat några kategorier och exempel:

Nudging/beteendedesign

Nudging innebär att vi “knuffar” besökarna i rätt riktning genom strategisk kommunikation och design av den fysiska platsen. Våra besökares val påverkar evenemanget – miljömässigt och socialt – och att utmana beteenden kan leda till bestående förändringar.

Innovation

Vi behöver stödja nya hållbara entreprenörer som löser samhällsutmaningar och utmanar business as usual. Ett evenemang kan vara en testbädd för nya uppfinningar, produkter, metoder och system. Vi kan prototypa morgondagens samhälle.

Aktivism och engagemang

Förutom beteendeförändring och innovation så behöver vi systemförändring. Politiker kommer inte att agera mot klimatkrisen och sociala orättvisor om de inte ser att det finns ett folkligt stöd för detta. Evenemang kan vara en plats för aktivism, folkbildning och engagemang. De kan förena och stärka människors egenmakt, och motverka inlärd hjälplöshet – demokratins stora hot.

PR och opinionsbildning

Vi har en naturlig plats i rampljuset. Det finns ett högt nyhetsvärde: en tillfällig publik sammankomst i kombination med kända personligheter. Därav finns det också en möjlighet att skapa debatt och uppmärksamma viktiga frågor. Evenemangsarrangörer, artister och idrottsprofiler kan också gå samman och kräva politisk förändring.

Radikal fantasi

Enligt Klimatpolitiska rådet saknar vi berättelser om klimatomställningen. Vi har många dystopiska berättelser om framtiden, men inte många utopiska där vi lyckas lösa problemen och skapa ett bättre samhälle både för människor och naturen. Evenemang kan visualisera olika framtider, samtidigt som musik och konst kan berätta om dem.

Kommunikation och kravställning

Genom att kommunicera våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete kan vi påverka både publiken, våra partners och omvärlden. Våra evenemang är starka varumärken som många relaterar till och vill förknippas med. Genom tydlig kravställning på leverantörer och partners kan vi påverka deras ansvarstagande långsiktigt. Vi kan också påverka genom att välja bort fossilbolag och andra miljöskadliga verksamheter som sponsorer, så att vi inte ger dem en plattform för exempelvis greenwashing.

GODA EXEMPEL

Climate Live Sweden

2019 kontaktades vi av klimataktivister från Fridays For Future. De insåg att deras skolstrejker inte lyckats uppnå den massiva opinion som krävs, och ville pröva ett nytt grepp: musikkonserter.

Två år senare, den 16 oktober 2021, hölls ungdomsledda konserter runtom i världen. I Sverige arrangerades Climate Live Sweden i Kungsträdgården, med First Aid Kit, Lars Winnerbäck, Loreen, Victor Leksell och ytterligare 17 av Sveriges största artister på scen. Greta Thunberg talade tillsammans med unga aktivister från några av de länder som drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser. Konserten livesändes på Aftonbladet och Dagens Nyheter, fick en kvarts miljon visningar, och besöktes fysiskt av 12.000 personer.

Sedan dess har Climate Live belyst klimaträttvisa och aktivism på Bokmässan, flera stadsfester och Håkan Hellströms 20-årsjubileum på Ullevi.

Recycling Fashion Show

En festival kan vara en motor för hållbara idéer – ett sådant exempel är Recycling Fashion Show. En grupp ungdomar som var involverade i LiveGreen-festivalen i Karlskrona hade en dröm: att anordna en hållbar modeshow. Men den största delen av textilproduktionen är både miljöskadlig och oetisk. 

Genom projektet Recycling Fashion Show fick ett hundratal ungdomar ett kreativt sammanhang att omvandla sin frustration till innovation. Enskilt och tillsammans skapade de kreationer av bilbälten, bubbelplast, gosedjur, elsladdar, IKEA-kassar, tepåsar, och annat återvunnet material.

Burning Man: leave no trace

Burning Man-evenemang finns på många platser runtom i världen, och orginalet äger samlar ca 70.000 ”burners” i Nevadaöknen varje år.

För att få tillåtelse att hålla festivalen i Black Rock City måste de lämna området i perfekt skick. Därför införde festivalen en princip som kallas Leave No Trace. Därigenom tvingas deltagare att minimera och hushålla med sina resurser, samt respektera miljön.

Way Out West Goes Veggie

Efter att ha analyserat festivalens klimatavtryck valde Luger 2012 att göra Way Out West till en helt vegetarisk festival. Initiativet väckte starka reaktioner och protester. Mediehus och politiska partier valde exempelvis att sälja korv utanför festivalens entré.

Idag är det inte lika radikalt att välja bort animaliska produkter under ett evenemang. Det bevisar att en radikal idé idag kan vara en norm imorgon.

Studier från Göteborgs Universitet visade att 20 % av besökarna blev mer positiva till växtbaserade produker, och förändrade sina kostvanor även efter festivalen. De tog alltså med sig ett nytt beteende hem. Slutsatserna från dessa och andra studier var att vi människor är mer mottagliga för nya budskap och mer förändringsbenägna när vi besöker evenemang.

Källa: Social Marketing Through Events av Henrik Jutbring

Fatta! och samtyckeslagen

Fatta! finns för att förändra samhällets diskurs kring sexuellt våld och samtycke i praktik och lagstiftning.

Organisationen grundades den 9 september 2013 då tre killar som stod åtalade för att ha våldtagit en tjej med en glasflaska friades av Umeå tingsrätt. Den friande domen var droppen för organisationerna Femtastic och Make Equal som gick samman och bestämde sig för att agera. Resultatet blev Fatta.

Det började med en insamling av 150 anonyma berättelser om sexuella övergrepp. Berättelserna blev grunden för låten Fatta av och med Cleo, Syster Sol, Kristin Amparo och Nasteho Osman.

Hållbar Hårdrock

Sweden Rock är Skandinaviens största rockfestival. LiveGreen började jobba med festivalen 2017, och gemensamt jobbade vi fram en hållbarhetsplan. En viktig del av denna var kommunikation gentemot besökarna. Hur kan hållbarhet, som vanligtvis förknippas med hippierörelser och aktivism, bli en naturlig del av hårdrockskulturen? I filmen kan du se exempel på hur vi jobbade med att integrera miljö- och jämställdhetsfrågor som en del av festivalupplevelsen, varumärket och det koorporativa ansvaret.

VILL DU JOBBA MED LIVEGREEN?

Vi kan föreläsa och utbilda, skräddarsy workshops, coacha och konsulta, eller vara en partner i olika projekt!

+46 73-442 78 10
hello@livegreen.se

hello@livegreen.se

+46 73 4427810

Rosenlundsgatan 29 A

(Greenpeace Nordic)

Stockholm

2023. ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN BY SVETLANA ZAKHAROVA