Miriam Bryant, Live Green Festival (Hoglands Park) lördagen den 2/8.