Om LiveGreen

LiveGreen är Sveriges första festival- och hållbarhetsbyrå

Genom ett nätverk av sociala innovatörer, eventarrangörer och förändringsinspiratörer löser vi samhällsutmaningar – med scenkonst, innovation och upplevelsedesign som verktyg.

LiveGreen startade 2010 som en ungdomsdriven festival mot klimatångest, och har sedan dess påverkat tusentals ledare och arrangörer, hållbarhetsutvecklat flera stora festivaler och belönats av Sveriges konung.

Vi vill se ett samhälle där miljöhänsyn, social inkludering, jämställdhet och gemensamt krafttag för en hållbar framtid är en självklarhet. LiveGreens tioåriga verksamhet med hållbara festivaler visar detsamma som forskningen: Festival- och upplevelsebranschen har en unik kraft i att förena och inspirera människor, lyfta budskap och lösningar på svåra frågor och därigenom visa vägen mot en bättre framtid. 

LiveGreen och våra förändringsagenter jobbar på olika sätt med attityd- och beteendeförändring, kunskapsspridning och empowerment genom såväl festivaler, modeshower och mötesplatser som skräddarsydda projekt och kampanjer.

Här är LiveGreens fyra ben:

💡 Ung innovation

Ungas innovation och engagemang har varit motorn i LiveGreen sedan 2010. Ca 1 500 unga har genom våra aktiviteter organiserat sig, vuxit som ledare och entreprenörer, utvecklat företagsidéer och drivit förändring.

🎶 Upplevelsedesign

Det finns en anledning till att vi valde att starta just en musikfestival, medan många andra valde att demonstrera eller engagera sig politiskt. 1️⃣ Festivaler är ultimata skyltfönster för hållbarhet och samhällsengagemang. 2️⃣ När människor besöker festivaler är de mer benägna än vanligt att ta in ny kunskap och förändra beteenden och normer (källa: Göteborgs Universitet).  3️⃣ Festivaler utgör viktiga, inkluderande mötesplatser för civilsamhället.

🤩 Edutainment

Edutainment är en kombination av ”education” och ”entertainment” och utgår från att vi lär oss bäst när vi befinner oss i ett lustfyllt tillstånd. Vare sig det handlar om Recycling Fashion Show, Hållbar Hårdrock eller LiveGreen Academy så finns en gemensam nämnare: edutainment.

📚 Hållbarhetsexpertis

LiveGreen besitter stor kunskap och kompetens inom hållbarhetsfrågor – såväl inom produktion och organisationsutveckling som kommunikation och omvärldspåverkan. Vårt team består av både streetsmarta entreprenörer och booksmarta akademiker. För varje år samlar vi på oss nya idéer och metoder när vi testar, utvecklar och implementerar hållbarhet. Festivaler är samhällets spegel: alla utmaningar som existerar i samhället – vare sig det handlar om nedskräpning eller våld – blir ännu mer synliga på en festival och konsekvenserna av dem blir ännu större. Därav tvingas vi att ständigt utveckla och testa nya hållbara lösningar – lösningar som sedan kan spridas utanför festivalen på en större samhällsnivå. Vi bygger även våra metoder på forskning från Blekinge Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet.