Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Festivaler bidrar till många positiva ekonomiska effekter för städer och regioner i form av turism, marknadsföring och arbetstillfällen. Samtidigt påminner begreppet ”festivaldöden” oss om att branschen kan vara ekonomiskt osäker. Hur kan festivaler och evenemang säkerställa sin ekonomiska hållbarhet och ta ansvar för såväl medarbetare som lokalsamhället?

🤝 Anlita och samarbeta med lokala leverantörer och producenter i genomförandet av festivalen.

💵 Tänk igenom och utveckla er affärsmodell. Hitta alternativa intäktskällor till biljettförsäljning, exemplevis sponsringssamarbeten, utbildningar och andra produkter, tjänster och koncept som passar ert varumärke. Ta inspiration av andra i branschen, exempelvis Emmabodafestivalen som skapade Emmaboda BryggeriSweden Rock Magazine och Way Out Wests samtalskoncept WoW Talks.

❤️ Superentreprenören Richard Branson säger ”Take care of your employees and they will take care of your business”. Ta hand om era medarbetare! Säkerställ att ni har en jämlik arbetsplats fri från diskriminering där alla kan och vågar göra sin röst hörd.

Läs mer om Mål 8. Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.