Mål 7. Hållbar energi för alla

Ökade koldioxidutsläpp beror i stor utsträckning på hur vi använder vår energi såväl som vilken källa den kommer ifrån. Hur kan festivaler och evenemang minska sin negativa klimatpåverkan och bidra till hållbar energianvändning?

Efterfråga förnybar el från exempelvis sol, vind eller vatten av era leverantörer

💡 Använd energisparande teknik såsom LED-lampor på scen och se till att tekniken hålls avstängd när den inte används.

🕺🏽 Experimentera med interaktiv rörelseenergi och engagera besökarna! Ett exempel är Energy Playground på Coachella och ett annat exempel är Energy Floors som genererar el från besökarnas dansmoves.

☀️ Hitta smarta lösningar för solenergi i samarbete med innovativa företag.

Läs mer om Mål 7. Hållbar energi för alla.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.