Mål 6. Rent vatten & sanitet

FN:s sjätte hållbarhetsmål handlar dels om att säkerställa människors tillgång till rent dricksvatten och hygien, dels om att effektivisera hantering och förbrukning av vatten. För festivaler som arrangeras längre ifrån stadens infrastruktur är det oerhört viktigt att ha en plan för tillgång och hantering av vatten.

🌊 Säkerställ att besökare har tillgång till rent dricksvatten – inte minst under varma sommardagar! Märk ut vattenstationer på kartor och i digitala kanaler.

🚰 För att förse artister och personal med vatten: beställ hållbara vattenflaskor av exempelvis återvunnen plast och fyll dessa med lokalt vatten. Återanvänd och återvinn!

💡 Samarbeta med innovativa företag för att utveckla och använda teknik som effektiviserar vattenförbrukningen på festivalen.

Läs mer om Mål 6. Rent vatten & sanitet.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.