Mål 5. Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. FN:s femte hållbarhetsmål handlar dels om att skapa en politisk, social och ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män, dels om att avskaffa våld mot kvinnor och flickor. Hur kan festivaler och evenemang ta sitt ansvar i frågan?

👫 Eftersträva en jämställd representation på era scener, i personalen och i ledningsgrupper. Kolla in organisationer som Make Equal och Makten Över Musiken för att öka kunskap och nätverk.

👐 Försök bygga intresse hos och inkludera underrepresenterade grupper. Exempel: Hårdrocken är en mansdominerad musikgenre – därför har Sweden Rock Festival valt att anordna Sweden Rock-kollo för unga tjejer i samband med festivalen.

🙅‍♀️ Kolla hur Nattskiftet, FATTA och Svensk Live arbetar för att skapa trygga miljöer utan sexuella övergrepp på festivaler och nattklubbar – en utmaning som främst drabbar kvinnor och HBTQ-personer.

Läs mer om Mål 5. Jämställdhet.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.