Mål 4. God utbildning för alla

Festivaler och evenemang är mötesplatser med stora möjligheter till att bygga och sprida kunskap.
Som Öland Roots säger: ”Som festival skapar vi en plats för tusen möjligheter. Möjligheter att mötas, att samlas och möjligheter att skapa förändring”.
Här är några tips på hur du som arrangör kan bidra till FN:s fjärde hållbarhetsmål:

📣 Jobbar ni redan med hållbarhet? Berätta om detta! Kommunicera det ni är stolta över – och inspirera publik och partners på köpet.

🧠 Hitta möjlighet och tid att utbilda ditt team i hållbarhet. Vi på LiveGreen erbjuder både föreläsningar och workshops i hållbar eventproduktion och samhällspåverkan. Kolla även in verktyget Hållbart Evenemang

🎓 Om du känner att du behöver nya idéer, eller om din kunskapsnivå inte räcker till; kontakta universitet och folkhögskolor för att starta samarbete med studenter.

Läs mer om Mål 4. God utbildning för alla