Mål 2. Ingen hunger

Att ha tillgång till tillräcklig och näringsrik mat är en mänsklig rättighet. FN:s Globala mål #2 handlar om att säkerställa alla människors tillgång till mat och främja hållbart jordbruk. Som arrangör kan du stödja lokala bönder och producenter genom att servera mat och dryck med närodlade ekologiska råvaror.

🌱 Stöd lokala bönder och producenter genom att laga och servera mat med närproducerade och ekologiska råvaror.

🇸🇪 Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad eller född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige

🍔 Det är inte helt ovanligt med matsvinn på en festival. Se till att överbliven mat kommer till nytta hos välgörenhetsorganisationer.

Läs mer om Mål 2. Ingen hunger.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.