Mål 17. Genomförande & globalt partnerskap

Mål 17 handlar om det som möjliggör alla andra hållbarhetsmål – partnerskap för och genomförande av Agenda 2030. Festivaler kan vara just den där arenan som främjar mål 17 – på såväl lokal som global nivå.

🙋 Engagera dina nuvarande partners i hållbarhetsarbetet. Bjud in till samtal och workshops, se till att hållbarhet alltid är en punkt på agendan och skapa samarbetsprojekt för att lösa olika utmaningar.

🙋‍♂️ Hitta nya partners för hållbarhet. För närvarande finns det en mängd projekt och sociala entreprenörer att involvera, och fantastiska innovationer och forskning att implementera.

🤸‍♀️ Involvera, engagera och rekrytera unga talangerLiveGreen Festival i Karlskrona har varit nästan helt ungdomsdriven sedan 2011, och genom att ta tillvara på den drivkraft som funnits bland unga i staden har nya ledare, entreprenörer och artister vuxit fram. Detta har bidragit både till festivalens och stadens utveckling.

📣 Dela med dig av hållbara idéer till andra i branschen. Lär av varandras misstag och inspireras av varandras framgångar!

Läs mer om Mål 17. Genomförande & globalt partnerskap.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.