Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16 handlar om att skydda, återställa och främja biologisk mångfald, skogar, mark och naturens ekosystem. Festivaler och evenemang kan bidra till målet på flera sätt.

🌳 Se till att marknadsföring i första hand sker digitalt för att minska pappersförbrukning och nedskräpning. Om du ska använda tryckmaterial till evenemanget – välj Svanen- och FSC-märkt papper.

🐼 Skapa en plattform för föreningar som arbetar med ekologisk hållbarhet under evenemanget, exempelvis WWF, Naturskyddsföreningen eller Greenpeace.

🥦 Att servera ekologiskt och vegetariskt är mer gynnsamt för den biologiska mångfalden. Om ni väljer att servera kött, välj naturbeteskött från djur som betat i de svenska hagmarkerna.

Läs mer om Mål 15. Ekosystem & biologisk mångfald.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.