Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 handlar om ett av de mest omdiskuterade och viktiga ämnena idag – klimatförändring. För att bromsa och minska temperaturökningen behöver alla hjälpas åt. Hur kan festivaler och evenemang bli minska sin negativa klimatpåverkan?

🚗 Majoriteten av koldioxidutsläppen från musik- och festivalbranschen kommer ifrån besökarnas transporter. Uppmuntra besökare att åka till evenemanget kollektivt – alternativt att samåka. Kolla in Skjutsgruppens app.

🥕 En måltid där kött och mejeriprodukter förekommer har 75 % större klimatpåverkan än en växtbaserad måltid. Öka det veganska och vegetariska utbudet!

🚲 Om du behöver fordon till personalen under evenemanget; införskaffa elfordon, segways, cyklar eller andra fossilfria alternativ.

Läs mer om Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.