Mål 12. Hållbar konsumtion & produktion

”Enough, for all, forever” – så kan hållbar utveckling sammanfattas i en mening. Idag lever dock vi människor i genomsnitt som om vi hade 1,7 planeter (i Sverige är motsvarande siffra 4 planeter 😱). Därför finns mål 12, med syftet att uppmuntra oss till mer ansvarsfull konsumtion och produktion. Hur kan festivaler ta ansvar och bidra till detta mål?

🌱 Välj produkter med miljömärkningar, exempelvis KRAV och Svanen. På miljomarkningar.se kan du läsa mer om de olika certifieringar som finns.

♻️ Lagra och återanvänd festivalinredning från år till år. Se till att inte datummärka vepor och liknande, och försök istället att återanvända detta.

⚒️ Medskapa och klimatspara på en och samma gång! Samarbeta med secondhand-butiker, skrotlager och återvinningsfirmor för att få tillgång till återanvänt material (exempelvis lastpallar, bildäck och gamla tyger). Bjud sedan in lokalsamhället till att förvandla materialet till kreativ festivaldekoration.

Läs mer om Mål 12. Hållbar konsumtion & produktion

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.