Mål 11. Hållbara städer & samhällen

Vi på LiveGreen brukar kalla festivaler för samhällets spegel. Att arrangera en festival är som att bygga upp en tillfällig stad – och de hållbarhetsutmaningar som finns i samhället uppkommer även här. Hur kan vi skapa hållbara festivaler och samhällen på en och samma gång, och hur kan våra kunskaper bidra till miljösmarta städer?

♻️ Samarbeta med lokala återvinningsföretag. Se till att allt avfall från festivalen återvinns på rätt sätt, att det finns gott om sopkärl, att de syns och är lätta för publiken att använda.

🚌 Samverka med den lokala kollektivtrafiken och anpassa programmet efter bussar och tåg.

🏛️ Initiera samarbete med polisen, kommunen och relevanta myndigheter för att skapa en säker och hållbar festival.

🌍 Testa metoder och innovationer för ökad hållbarhet. Konceptualisera och sprid sedan dessa på en större skala i samhället.

Läs mer om Mål 11. Hållbara städer & samhällen.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.