Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 10 står för minskad ojämlikhet mellan medborgare och länder. Oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder ska alla ha lika rättigheter och möjligheter. Hur kan en festival bidra till jämlikhet?

🏳️‍🌈 Låt mångfald genomsyra ditt arrangemang! Bland personal, konstnärer, volontärer och partners bör människor i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter representeras. Förutom att bidra till socialt hållbarhet är det vetenskapligt bevisat att mångfald ger ditt team mer kreativitet och snabbare problemlösning!

📖 Internutbilda er inom jämlikhet och mångfald. Inclusio Academy och Make Equal är två exempel på organisationer som erbjuder föreläsningar och kurser i temat.

🗺️ Använd din festival som en arena för integration. Se till att nysvenskar välkomnas till evenemanget genom att exempelvis översätta affischer till relevanta språk och boka musikakter från olika kulturer.

♿ Se till att festivalen är tillgänglig för människor med olika funktionsvariationer.

Läs mer om Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.