Mål 1. Ingen fattigdom

Fattigdom innebär inte enbart ekonomisk fattigdom utan omfattar även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Målet handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge människor ett värdigt och tryggt liv. Hur kan festivaler och evenemang bidra till detta mål?

💰 Starta igång projekt eller insamlingar i samarbete med välgörenhetsorganisationer. Inspireras av t.ex. Live Aid-galan och Musikhjälpen!

🍫 Vid inköp av mat, merch och andra produkter – fråga efter rättvisemärkt (exempelvis Fairtrade)

👋 Testa frivillig entré, dvs. låt publiken betala efter egen förmåga, för att undvika att människor med sämre ekonomiska förutsättningar exkluderas.

Läs mer om mål 1.

Beställ LiveGreens bok om hållbara evenemang för att få fler tips.