Kulturforum för unga i Jönköping! Vi håller inspirationsföreläsning om socialt entreprenörskap 🌍💡💰 workshop om hållbara arrangemang 🌿 och utbildning om hur ungdomsdriven kultur kan bidra till mer attraktiva och hållbara regioner