LiveGreen Festival 10 år

LiveGreen startade som en festival mot klimatångest i Karlskrona. Vi firar 10 år av impact, kultur, samhällsengagemang och hållbarhet med att släppa unikt filmmaterial i sann festivalanda!
Följ med bakom kulisserna och lär dig om festivalarbete, innovation, trygghet och mycket annat 🎶🌍🙌

🤔 Hur är det att jobba på en festival?

“Det är speciellt att driva en festival, för du sliter hela året med att planera någonting som är över på två dagar”

Stora, sprakande kulturevenemang är en viktig del av sommaren. Men hur är det egentligen att jobba på en musikfestival? Ledarna bakom LiveGreen berättar! 🎬

🌍 Hur ser en hållbar musikfestival ut?

“Vi kan inte prata om en hållbar framtid, vi måste prata om en hållbar nutid”

Återbruk, integration, förnybar energi och jämställdhet är några av de hållbarhetsfrågor vi jobbat med på LiveGreen Festival. Det arbete vi gjort och de metoder vi skapat under tio år har gett oss möjlighet att stötta, utbilda och inspirera större festivaler och evenemang i hållbarhetsarbetet ⭐️🌏

❤️👁‍🗨 Trygghetsarbete på en festival

“Istället för att känna maktlöshet, måste vi jobba ännu mer med att lyfta problemet”

I denna film kan du se hur samverkan med polismyndigheten, artister och ideella organisationer samt ett medvetet och envist arbete hjälpt oss att skapa en tryggare festival.

🎶 Vad betyder en lokal musikscen för kulturlivet?

“Det är en så himla befriande känsla av att kunna stå där, göra sin grej, och inte bry sig om någonting annat.”

Några av våra artister berättar om vad det betytt för dem att ha en lokal och inkluderande musikscen, som blivit en plattform för många unga musiker i Karlskrona ✨🎸🎧

🤝 Inkludering och integration

“Det ska inte vara en klassfråga att få lyssna på bra musik eller att få känna festivalstämning i sin hemstad.”

Ett fokus för LiveGreen har varit demokrati och social hållbarhet. Att skapa en inkluderande festivalmiljö där alla känner sig välkomna, där olika människor får ta plats och uttrycka sig och där kulturen blir tillgänglig. Se hur festivalledningen, artister, volontärer och besökare delar med sig av sina tankar inom området.

♻️👗 Hållbar modevisning och kläder som tillverkas av sopor

“Vi är som en enda stor familj, varenda sekund med detta är fantastiskt.”

Kapsyler, kasettband, duschdraperier, hästskor, trasigt glas och tepåsar. Ett urval av de många kilo skräp som återanvänts som material i Recycling Fashion Shows kreationer. 🦋📼

Lyssna till projektledarna, kreatörerna och modellerna bakom ett av de ungdomsdrivna projekt som LiveGreen Festival resulterat i.

⭐️💪🏽 Ungt engagemang och ledarskap

“Jag tycker det är viktigt att makthavare stöttar unga när de vill skapa och göra skillnad. Alla ska kunna vara delaktiga i samhället.”

💬 Citatet kommer ifrån en av de hundratals unga entreprenörer och ledare som medskapat LiveGreen Festival, år efter år.

Musikfestivaler är många ungdomars första plattform att engagera sig, utveckla sina talanger och visa vad de går för. 
I den här kortfilmen får du återigen följa med bakom kulisserna på vår festival och se hur unga vuxit som människor, idéskapare och företagare! 

🎮😎 Virtual Reality för hållbarhet och impact

“Kan vi göra något coolt där man kombinerar spel, återvinning och hela den svåra frågan?”

Vi avslutar vår nostalgivecka med spelentreprenören Niklas Mikkelsen, en av de utvecklare som står bakom Green Reality – VR-spelet med fokus på källsortering i en virtuell festivalmiljö ♻️🎮

🎥 Filmerna är skapade av Robin Håkansson från POZ Media