”Hur kan man lösa samhällsutmaningar med hjälp av musik?”musicex