Idag är Live Green en av nio avsändare för en debattartikel som WWF:s ungdomsråd initierat. Vi vill att unga röster ges större makt när våra ledare tar beslut i klimatfrågan:

Hållbarhetsfrågan angår oss alla och därför måste unga människors röster få komma till tals, skriver nio organisationer inför Earth hour på lördag.

Morgondagen är vår, och den är nu. Men samtidigt tas beslut av de som inte kommer leva då. Det vill vi förändra. Unga röster måste ges större makt.

Vi går in i 2016 med 2015 års klimattoppmöte i ryggen, där världens länder för första gången någonsin har skrivit på ett bindande klimatavtal. Det kan vi applådera för, men inte alltför länge. Det är ett avtal byggt på ambitioner och inga konkreta åtgärder.

Även om det är fantastiskt att vi för första gången har ett bindande klimatavtal måste de ambitioner det alltid talas så varmt om synas i konkreta åtgärder och i en skarpare svensk klimatpolitik.

I Sverige har vi goda förutsättningar för att ställa om till att bli ett hållbart land i framkant. Trots detta så beter vi oss tvärtom. Enligt WWF:s undersökningar skulle det krävas 3,7 jordklot om alla skulle leva som vi i Sverige gör i dag.

Men många av oss unga vill leva annorlunda. Majoriteten av Sveriges unga vill i dag leva mer klimatvänligt (WWF). Vi vill och vi kan leva mer hållbart, och det syns redan i alla de val vi gör i vår vardag. Vi finns i kollektivtrafiken och vi finns på återvinningsstationerna. Vi frågor efter vegetariskt på restaurangerna och vi handlar ekologiskt i matbutikerna.

Många unga gör i dag vad de kan utifrån sina förutsättningar och engagerar sig på olika sätt över hela Sverige.

Det är miljöhjältar som gör skillnad varje dag. Från Norrtälje till Ledsund. Från Överkalix till Smygehuk. I förorterna och i städerna. På landsorter och i glesbygder. Från höger till vänster. Från han till hon till hen. Men nu är det dags att ni politiker tar ert ansvar, och ser till att vi inkluderas. För hur mycket vi än källsorterar, äter bättre och återvinner behöver vi se ett liknande ansvarstagande hos er makthavare.

Ett sådant ansvarstagande börjar med att låta oss alla bli representerade. Vi säger det igen: låta oss alla bli representerade. Inte bara de som ser ut som er egen spegelbild.

Börja med att ge oss plats i era styrelser. Se till att det alltid finns en öronmärkt plats för oss ungdomar i maktens (cent)rum. Räkna våra röster i omröstningarna. Lyssna på oss när vi talar. För en dialog med oss. Det är dags att ni börjar respektera våra röster, precis som vi respekterar era.

Det är endast genom ett samarbete där alla är inkluderade som vi når ett hållbart Sverige, och samarbeten är möjliga, det visar inte minst underskrifterna nedan.

Vi är ett levande bevis på att (ung) mångfald lönar sig. Hållbarhetsfrågan angår oss alla och därför måste våra röster få komma till tals.

Den 19 mars på Earth hour kommer vi unga ställa oss på Mynttorget i Stockholm. Vi är där för att visa att vi är redo att förändra. Då kommer vi ta ton för ett nytt hållbart Sverige. Kommer ni att stämma in?

WWF:s ungdomsråd, representant Fanny Jönsson

Unga på landsbygden, Hela Sverige ska leva, projektledare Isak Bergström

Unga romer, grundare Emir Selimi

Ungdomar.se, vd Kim Jakobsson

Fältbiologerna Sverige, vice ordförande Johan Andersson

KFUM, Y-Climate Action, representant Petter Bjersér

TedXYouth Stockholm, verksamhetsansvarig Negin Azimi

Live Green, grundare Louise Lindén

GeniusRap, grundare Sofia Lindman