I somras samarbetade LiveGreens hållbarhetsdetektiver med Kalmar Stadsfest för att analysera hållbarhetsarbetet i praktiken. 🕵️‍♂️🌱🎶
Nu delar Destination Kalmar med sig av resultatet:

’Hållbarhetsrapporten är ett jättebra underlag för vårt fortsatta arbete. Vi ser att de insatser vi redan har gjort gör skillnad och är viktiga att arbeta vidare med. Dessutom har vi fått flera bra förbättringsförslag. De ska vi nu noggrant gå igenom för att se vilka förbättringar vi kan göra både på kort och lång sikt, säger Pär Israelsson, evenemangschef på Destination Kalmar och projektledare för Kalmar Stadsfest.’

Läs hela pressmeddelandet