LiveGreen Festivals & Academy

Världen behöver changemakers och medvetna medborgare som samverkar för att nå en hållbar framtid – festivaler är en unik mötesplats där detta kan ske.

Sedan 2011 har vi visat att det går att skapa positiv impact och inspirera till hållbar livsstil genom mötesplatser där människor möter engagemang och innovation. Med scenkonst, utbildningar, verktyg och communitydrivna projekt som redskap har vi inspirerat såväl lokala producenter och multinationella bolag som kommuner och myndigheter, fostrat unga sociala entreprenörer, hållbarhetstränat eventarrangörer och nått ut till tusentals människor.

LiveGreen är den friska fläkten och knutna näven i festival- och kulturbranschen, och vi jobbar med förändring på flera olika sätt.

LiveGreen Festival – en föregångare till hållbart evenemang.

Vår hållbara musikfestival äger rum 4-5 augusti i Hoglands Park, Karlskrona. Här kan du njuta av skön musik av världsklass, käka klimatsmart mat, hänga i ekologiska marknaden, byta till dig nya plagg eller vinylskivor och beskåda återbruksdesign i Recycling Fashion Show. En inkluderande och framtidsorienterad arena som lyfter miljö, integration, mångfald och social innovation.

Läs mer på festivalens officiella sida

LiveGreen Academy: utbildning & metoder

Vår vision är en festival- och eventbransch som har en uteslutande positiv roll i samhällsutvecklingen och som visar vägen mot en hållbar framtid. Under 2016-17 har vi utbildat vi ett hundratal stora och små arrangörer i hela Sverige inom ekologisk och social hållbarhet, grön kommunikation och impact (samhällspåverkan). Genom en dos hållbarhetstänk, en tydlig värdegrund och konkreta verktyg kan vi förminska – och till och med utplåna – de utmaningar som festivaler och stadsfester står inför (såsom sexuella övergrepp, nedskräpning, exkludering och drogmissbruk).

Bild från Check!16 i Göteborg.

LiveGreen-boken: ”Stageplots, Setlists & Saving the World”

Tillsammans med Musik i Blekinge har den unika och praktiska handboken för hållbart arrangörskap tagits fram. Mer info om hur boken kommer att distribueras utanför länet kommer snart.

Sålänge, läs provkapitlet här

 

Webplattform: Hållbart Evenemang

LiveGreen håller tillsammans med hållbarhetsföretagen Greentime, Sleepwell och Effort på att ta fram en plattform för hållbara evenemang, som beräknas lanseras under våren. Mer info kommer snart.