Två Kuben-ungdomar hittade vår bil i Karlskronahamnen.adrianollebil