Stageplots, Setlists & Saving the World

LiveGreens handbok om hur hållbarhet förbättrar evenemangsindustrin och hur festivaler kan förändra samhället

Festivaler och evenemang medför många hållbarhetsutmaningar: områden ska byggas upp, scener och teknik ska transporteras, belysning, ljudsystem och bildskärmar kräver stor energiförsörjning, mat och dryck ska konsumeras av en stor mängd människor på en förhållandevis liten yta – och så vidare…

Samtidigt finns det enorma möjligheter för arrangörer att ta ansvar och påverka samhället! Musik och scenkonst är ett kraftfullt redskap när det kommer till att förmedla kunskap, förena och inspirera människor och lyfta goda förebilder och idéer. Vi har möjlighet att visa vägen mot en hållbar framtid och samtidigt minska vår egen klimatpåverkan.

I den här boken går vi igenom områden som berör hela eventkedjan, från energi, transporter och avfall till jämställdhet, tillgänglighet och hälsa. Vi knäcker myten om att hållbarhet är komplicerat och kostsamt, delar med oss av verktyg för att skapa och mäta sin omvärldspåverkan och ger tips på hur arrangörer kan tjäna både tid och cash på en hållbar eventproduktion.

Läs provkapitlet här!

Boken innehåller checklistor, tips och mini-guider inom områdena

💡 Energi
♻️ Återvinning & avfall
🛒 Inköp & konsumtion
🚃 Transport & logi
🍔 Mat & dryck
📰 Reklam & tryck
👮🏽‍♀️ Säkerhet & trygghet
🏋️ Fysisk hälsa
❤️ Psykisk hälsa & arbetsmiljö
⚖️ Jämställdhet & normkritik
✊ Inflytande & demokrati
🏳️‍🌈 Integration & mångfald
♿ Tillgänglighet
📣 Hållbarhetskommunikation
👁️‍🗨️ Visualisering av hållbarhet
💥 Social impact (omvärldspåverkan)
💰 Spara & tjäna cash på hållbarhet