Stageplots, Setlists & Saving the World

Festivaler är en växande och säregen industri. Den består av en mångfald av aktörer – såväl ideellt som kommersiellt drivna – och varje enskilt evenemang involverar och engagerar i sin tur många olika typer av arrangörer, leverantörer, konstnärer och samhällsmedborgare. Uppbyggnaden av festivaler och evenemang medför stora hållbarhetsutmaningar såsom sexuella övergrepp, energikrävande och ojämställda scener, stor konsumtion av alkohol, mat och produkter på en begränsad yta, avfall som hamnar i naturen, osv.

Samtidigt finns det enorma möjligheter för festivalbranschens arrangörer att vara en positiv kraft i samhället! Musik och scenkonst är ett kraftfullt redskap när det kommer till att förmedla inspiration och kunskap och lyfta goda förebilder. Vi har – genom en dos ansvar och hållbarhetstänk – möjlighet att visa vägen mot en hållbar framtid och samtidigt minska vår egen klimatpåverkan.

I den här boken går vi igenom områden som berör hela eventkedjan – från energi, transporter och sophantering till hälsa, tillgänglighet och mångfald. Vi knäcker myten om att hållbarhet är krångligt och dyrt, delar med oss av verktyg för att skapa och mäta impact och ger tips på hur arrangörer kan tjäna både tid och cash på en hållbar eventproduktion.

Läs provkapitlet här.

Beställ boken genom att maila alina@livegreen.se