Om LiveGreen

LiveGreen adresserar nutidens och framtidens stora utmaningar – med festivaler, musik och upplevelsedesign som verktyg. Vi skapar en upplevelse av en hållbar framtid som berör och motiverar till action, med en ung generation som motor.

Vi vill se ett samhälle där miljöhänsyn, social inkludering, jämställdhet och gemensamt krafttag för en hållbar framtid är en självklarhet. Festival- och underhållningsbranschen har en unik kraft i att förena människor, lyfta budskap och lösningar på ett konkret, inspirerande och målande vis och därigenom visa vägen mot en bättre framtid.

Vi har en optimistisk syn på människors, ledares och organisationers vilja att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle, och därför jobbar vi med att inspirera och lyfta möjligheter snarare än att skrämma och fokusera på problem. LiveGreen och våra changemakers jobbar på olika sätt med attityd- och beteendeförändring, kunskapsspridning och ”empowerment” genom såväl festivaler, modeshower och mötesplatser som skräddarsydda projekt och kampanjer.