#skolrevansch

Den 26 mars intog vi Clarion Hotel Sign i Stockholm för att sätta skolrevansch på agendan. Åtta unga drop-outs fick genom sina starka berättelser lära makthavare, ledare och tjänstemän från hela Sverige vad som krävs för att unga ska må bra och klara av sin skolgång.
LiveGreen har på uppdrag av SKL (Sveriges kommuner och landsting) jobbat med att involvera och coacha unga storytellers under 2017-2018 samt ansvara över konferensens upplevelsedesign.