LiveGreen Sweden

LiveGreen Sweden adresserar nutidens och framtidens stora utmaningar – med festivaler, musik och upplevelsedesign som verktyg.

Vi skapar en upplevelse av en hållbar framtid som berör och motiverar till action, med vår generation som motor.

LiveGreen Sweden är ett 2-årigt projekt som finansieras av Svenska Postkodstiftelsen. Syftet är att expandera de metoder som vuxit fram ur LiveGreen Festival i Karlskrona 2011-2016. Detta sker i form av:

  • nya festivaler och liknande upplevelsebaserade mötesplatser för samhällsförändring som etableras på olika platser i Sverige.
  • ett hållbart kulturliv som generar positiv impact på såväl människors liv som vår miljö.
  • nya tränade ”hållbarhetsdetektiver” som blir LiveGreens förlängda arm.

Edutaining experience for change

För att uppnå ett samhälle där miljöhänsyn, social inkludering, integration, jämställdhet och andra hållbarhetsdimensioner är en självklarhet behövs fler sammanhang som driver på en bestående attityd- och beteendeförändring. Festivaler och andra upplevelsebaserade mötesplatser har en unikitet och kraft i att förena människor, lyfta budskap och lösningar på ett konkret, inspirerande och målande vis och därigenom visa vägen mot en bättre framtid.

Postkodstiftelsen finansierar LiveGreen Sweden

”80 procent av Sveriges unga säger sig ha klimatångest, men forskning visar att de som engagerar sig i samhälls- och miljöfrågor eller gör aktiva klimatrelaterade livsstilsförändringar, mår bättre och känner större framtidstro. Vi är därför stolta över att stödja LiveGreens arbete med att stärka unga människors egen kapacitet och främja deras samhälls- och miljöengagemang genom ekologiskt och socialt hållbara festivaler som blir mötesplatser för nya idéer i en annorlunda kontext.”

– Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Ny expansionschef

I samband med lanseringen presenteras LiveGreen Swedens nya expansionschef Sara Olsson, bland annat tidigare VD för Peace & Love.

”Upplevelsebaserade mötesplatser är en spännande och, har det visat sig, framgångsrik arena för att väcka medvetenhet och kunskap hos unga människor om de hållbarhetsutmaningar vår värld står inför, säger Sara Olsson. Jag hoppas att mina erfarenheter kan bidra till att vi målmedvetet och långsiktigt etablerar oss som en viktig och relevant hållbarhetsaktör.”

– Sara Olsson, expansionschef & projektledare LiveGreen Sweden

Vill du veta mer om LiveGreen Sweden eller bli en partner till projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Louise Lindén, grundare LiveGreen 073-442 78 10
Sara Olsson, expansionschef och projektledare LiveGreen Sweden 070-849 24 58

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *