Anlita LiveGreens Hållbarhetsdetektiver!

Med stöd från Svenska Postkodstiftelsen har LiveGreen sommaren 2018 en unik subventionerad möjlighet att erbjuda 5-6 st av Sveriges festivaler att utveckla sitt hållbarhetsarbete – på ett engagerande, inspirerande och strategiskt sätt – genom LiveGreens Hållbarhetsdetektiver.

Festivalsommaren är igång! Svenskar och turister samlas för att uppleva musik, scenkonst och mat, möta nya och gamla vänner och skapa minnen tillsammans. Musikfestivaler, stadsfester och andra stora evenemang bidrar till många positiva effekter för samhället runtomkring, exempelvis marknadsföring, turism och ekonomisk tillväxt. Men vad händer om dessa stora evenemang även börjar betraktas och nyttjas som plattformar för hållbarhet och förändring? Hur kan festivaler fostra beteendeförändring och nya initiativ för en bättre värld? Och hur kan stora evenemang ta ansvar för miljömässig och social hållbarhet?

Forskningen är överens på två punkter: 1) Hållbarhet är inte en trend; hållbarhet är här för att stanna! 2) Musikfestivaler är en outnyttjad resurs när det gäller att adressera samhällsutmaningar och bygga engagemang för en hållbar framtid.

Även om det finns många goda exempel på miljövänliga och jämställda festivaler, så är hållbarhet ett relativt nytt område i musik- och eventbranschen och att påbörja ett långsiktigt hållbarhetsarbete kan vara en stor utmaning.

Därför finns Sveriges första hållbarhetsdetektiver – en grupp festivalälskande hållbarhetsentusiaster som intar sommarens stora evenemang för att djupdyka i utmaningar, idéer och lösningar och på samma gång engagera festivalpubliken i hållbarhetsarbetet!

Maila alina@livegreen.se för mer info!