Digitala hållbarhetscoachen

LiveGreens digitala (corona-anpassade) hållbanrhetscoach hjälper organisationer att bygga en långsiktig hållbarhetsstrategi för evenemanget och organisationen. Teamet leds genom en interaktiv process av utbildningar, workshops och organisationsutveckling som bygger på vetenskapliga metoder.

🙋❓Hur går det till?

Vi håller en serie digitala möten. Mötena sker individuellt eller i ett större team – förslagvis med ledningsgrupp och utvalda medarbetare som på olika sätt påverkar organisationens hållbarhetsarbete.

LiveGreen leder mötena och tillsammans identifierar vi utmaningar och lösningar, pains and gains, social och miljömässig påverkanspotential och hållbara utvecklingsområden. Vi använder er eventuella hållbarhetsplan som grund för dokumentation och tar hänsyn till värdegrund, intressenter och omvärldsfaktorer.

📈🌍 Outcome från processen

Implementering av hållbarhet. Kunskap och kontaktnät. Identifierade mål och strategisk plan för hållbarhetsarbetet. Ökat engagemang för hållbarhetsarbetet i organisationen. Kunskap inom relevanta hållbarhetstrender, innovationer och teknik.

Era framsteg, utmaningar och impact dokumenteras, mäts och sammanställls av LiveGreen.

💎 Våra metoder

Vi kombinerar upplevelsedesign och edutainment med internationellt erkända processmodeller som Design Thinking och ABCD-metoden. Vårt team består av både streetsmarta entreprenörer och booksmarta akademiker, med bred hållbarhetsexpertis.