Climate Live Sweden 2021

Climate Live är en global rörelse med syfte att förena och mobilisera människor i kampen för klimaträttvisa – med musiken som verktyg. 

Under 2021 arrangeras covidsäkra klimatkonserter – samtidigt, över hela världen – i 40+ länder, under ledning av unga aktivister, artister och arrangörer.

Vi lever i en global klimatkris som redan idag skördar liv. Tiden håller på att rinna ut och vi ser inte i närheten av tillräcklig klimatpolitisk handling. Situationen har inte blivit mindre allvarlig under pandemin –  tvärtom.
Miljontals ungdomar och vuxna har tagit till gatorna för att protestera, men vi behöver bli fler.

Musik har makten att förena och förändra – därför finns Climate Live.

Mål med Climate Live

💚 ENGAGE

Expandera den globala klimatrörelsen genom att engagera en ny publik genom musikens kraft.

🌍 EDUCATE

Öka medvetenheten om de utmaningar vi står inför idag.

✊🏾 EMPOWER

Sätta press på världens politiska, ekonomiska och kulturella ledare att vidta åtgärder för att bekämpa klimatkrisen, med fokus på COP26.

Så kan du delta i Climate Live

…om du är en arrangör

Du kan arrangera en egen Climate Live-konsert eller vara en del av ett nationellt event. Du är välkommen att kontakta oss för att berätta om dina idéer och tankar. Vi kan stödja dig med att sätta igång planering och coacha dig under processen. 

…om du är en aktivist

Du kan stödja en lokal arrangör av Climate Live, arrangera en egen Climate Live-konsert eller vara en del av ett nationellt event. Vi hjälper dig med verktyg och kunskap om musikkonsertproduktion. Du kan även sprida information om Climate Live i relevanta nätverk via sociala medier, personliga inbjudningar och andra kanaler. 

…om du är en artist

Du kan spela på Climate Live. Vi informerar dig om det finns en lokal arrangör eller ett digitalt evenemang, och hitta ett sätt för dig att vara med i rörelsen.

…om du representerar en ideell eller privat organisation

Du kan stödja Climate Live med att sprida information om rörelsen, genom lokal sponsring eller genom att vara en officiell Sverige-partner. 

…om du representerar en myndighet eller offentlig organisation

Du kan hjälpa arrangörer i Sverige eller i din region med genomförandet av Climate Live i genom finansiering, lokaler, utrustning, teknik, personella resurser och marknadsföring. 

Vill du vara med i rörelsen?

#CANYOUHEARUSYET